Collage vzw gelooft sterk in de “verhaalbaarheid der dingen’ en stelt als doel om te creëren, bruggen te bouwen en ondersteuning te bieden, mensen samen te brengen en een publiek te verwonderen.  Collage vzw vertrekt vanuit de idee dat iedereen een verhaal in zich heeft.  Elk leven is een verhaal, elk verhaal brengt iets tot leven.  Met het vertellen als rode draad wil de vereniging samen met vertellers en andere kunstenaars mensen prikkelen.  Door creatie en interactie wil de vereniging zaadjes planten die spontaan, soms onmiddellijk, soms langzaam ontkiemen en nieuw leven voortbrengen, en zo ook een nieuw (gemeenschappelijk) verhaal creëren. 

 

Hiervoor zal de vereniging verschillende pistes bewandelen, zoals hieronder uiteengezet :

  • Ondersteunend
  • (Sociaal)-artistiek
  • Educatief

-Uitbouwen van een netwerk en ondersteuning bieden aan beginnende en gevestigde (vertel)kunstenaars

 

Als vereniging zal Collage vzw sterk inzetten op verbinden. Door te zoeken naar samenwerkingen tussen verschillende kunstdisciplines en vanuit verschillende culturele achtergronden wordt gestreefd naar een kleurrijk palet van verhalen.  Woord en dans, vertellen met beeld, het spreken van de stilte, alle combinaties en interacties verschillende creatieve invullingen komen de verwondering van de luisteraars en toeschouwers ten goede.   

Daarnaast zal Collage vzw ook artiesten ondersteunen  door promotie, communicatie en organisatie.

Ze wil niet enkel een podium bieden, maar ook hulp  bieden bij praktische en organisatorische moeilijkheden. 

 

-Het bevorderen van de sociale cohesie en versterken van de identiteit door het artistieke proces

Is het nu theater, muziek, beeldende kunst of pure ambacht, het is meermaals bewezen dat mensen in het creatieve proces met elkaar verbonden worden, voor even, en/of voor het leven.  Collage vzw gelooft sterk in de kracht van het artistieke proces om mensen met elkaar te verbinden.  Het samen creëren schept een band en zodoende ook een gemeenschappelijk verhaal.  Het samenbrengen van mensen van diverse pluimage in het artistieke proces zal ruimte geven aan de individuele ontplooiing en het ontwikkelen van een meer heldere (groeps)identiteit.  Hiervoor willen we sociaal-artistieke projecten opzetten met verschillende doelgroepen rond diverse thema’s. 

-Het ontwikkelen van educatieve materiaal rond artistieke  creaties

 

Collage vzw richt zich ook op de creatie van nieuwe voorstellingen met een sterk educatieve insteek.  Dit kan van bovenuit, waarbij de kunstenaars werken rond een vooropgesteld thema, maar dit kan ook bottom-up gebeuren waarbij de kinderen zelf meewerken aan het artistieke proces.  Naast de artistieke invulling wordt er ook educatief materiaal ontwikkeld, al dan niet in spelvorm, om ook na de voorstelling te kunnen werken rond het thema en zo een volwaardig lespakket aan te bieden, dat voldoet aan de nodige leerdoelstellingen en voeten.