“RUIS” is een project die de buurt wil samenbrengen en bruggen wil bouwen, kortom wil verbinden.
Deze video is ontstaan vanuit een mooie samenwerking tussen het woon-en zorgcentrum Sint-Coleta en de kinderen van klas Sofia uit De Boomgaard.
Het rusthuis schreef een gedicht, de leerlingen luisterden naar verhalen over de steenweg van toen en nu. Multi-kunsenaar Stijn Wastyn bracht dit in beeld.
Met de steun van Stad Genten PUUR GENT